BİMS NEDİR?

Bims Nedir?

        Ponza İtalyan dilinden gelir ve değişik dillerde farklı adlandırılır. Türkçede ise süngertaşı, nasır taşı, hışır taşı, topuk taşı gibi adlarla bilinmektedir. Dilimize “ponza” olarak yerleşmiş olup, “pomza” olarak da adlandırılmaktadır.
Ponza, çok ani soğumasından dolayı kristalize olmaya zaman bulamamış volkanik kaya türüdür. Katılaştığında, içinde çözülen buhar aniden salınır ve püskürerek gözenekli yapıyı oluşturur. Volkanik bir cam yapısındadır. Yeryüzünde en yaygın olarak bulunan ve kullanılan türü asidik ponzadır. Bu tür ponzalar beyaz renklidirler ve kirli renkte olanıdır.Kirli renkli ponzalar inşat sektöründe kullanılır fakat fazla tutulmayan önemsenmeyen türden ponzalardır.

Yoğunluğu 0,5-1 gr/cm3 arasında değişmektedir. Kristal suyu ihtiva etmez.
Ponzanın inşaat sektöründe, tekstil sektöründe, tarımda, yapı restorasyonun işleminde, gıda sektöründe filtre amaçlı, kozmetikte, cam sektöründe, elektronik sektöründe, boya sektöründe, mobilya sektöründe, metal ve plastik sektöründe olmak üzere yaygın kullanım alanı bulunmaktadır.

Ayrıca ponza taşından elde edilen ürünler, başta sabun mamullerinde olmak üzere, diş macunlarında, diş temizleme tozlarında ve kremlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.